Actievoorwaarden Robijn Berenfestijn

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaar-actie Robijn 'Berenfestijn', hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: 'Unilever'.

Artikel 1 Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Indien je jonger bent dan 18 jaar bent, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
3. Afgezien van de gekochte Robijn producten waarop de R-zegels te vinden zijn, is deelname aan de actie gratis.
4. Het is uitdrukkelijk verboden om R-zegels en/of spaarkaarten na te maken (inclusief kopiŽren) of deze te verwijderen van Robijn producten voordat ze zijn gekocht.

Artikel 2 Gegevens

1.Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
2.Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze actie loopt van 1 april tot en met 31 maart 2008. Echter voor alle 'Berengoed' producten geldt OP=OP.
2. Je kan deelnemen aan de actie door R-zegels te verzamelen die zitten op de Robijn producten (m.u.v. Robijn refresh).
3. Deze R-zegels kan je vervolgens plakken op de spaarkaart. Als je voldoende zegels heb verzameld kan je bij ťťn van de grotere postkantoren bij je in de buurt je Berengoed product ophalen tegen inlevering van je spaarkaart.

Artikel 4 Berengoed

De volgende producten kunnen worden gespaard:

Witte badjas volwassenen (ťťn maat) (30 zegels) t.w.v. 29,99 euor

Badjas baby (20 zegels) t.w.v. 15,-- euro

Voorleesboek 'De verrassing van Robijntje' met Robijntje handpop (20 zegels) t.w.v. 11,98 euro

Luxe witte handdoek (10 zegels) t.w.v. 6,99 euro

Robijntje knuffelbeer met gebreide oranje trui (10 zegels) t.w.v. 9,99 euro

Sleutelhanger (5 zegels) t.w.v. 1,99 euro

2. De producten kunnen niet worden geruild en zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
2. Meer specifiek is Unilever niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met:
- verkeerd gebruik van de door haar geleverde Berengoed producten;
- het wijzigen, onderbreken of beŽindigen van de actie en/of het wijzigen van de Berengoed producten indien de omstandigheden dit vereisen;
3. De beperking van deze aansprakelijkheid geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Unilever.

Artikel 6 Rechten Unilever

1. Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie op te schorten of te beŽindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beŽindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Berengoed producten die kunnen worden verkregen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 7 Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Op deze actie en elk ander gebruik van de website zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

Artikel 8 Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op jouw vraag en/of opmerking.

Unilever Nederland
Home and Personal Care Consumentenservice
Antwoordnummer 70558
3070 WB Rotterdam

0800 0085 (gratis)

Artikel 9 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Indien en voorzover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.